lehung61's Recent Activity

  1. lehung61 đã trả lời vào chủ đề Tư Vấn Quy Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

    Công đoạn sản xuất cồn thạch rất là đơn giản. Không dùng nhiệt khi quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu sử dụng để sản xuất...

    13/2/20 lúc 09:05